O.S. Pro Srbín

Občanské sdružení Pro Srbín vzniklo v roce 2007.
Hlavním cílem sdružení je:
Aktivizovat komunitu lidí, obec i místní organizace a školy působící a žijící především v obci Mukařov a jejím okolí pro dlouhodobě udržitelný všestranný rozvoj obce a okolní krajiny (pro zachování venkovského rázu a přírody Voděradských bučin).

Dílčí cíle jsou:

- obnovit a pečovat o kulturní i přírodní dědictví, 

- pořádat vzdělávací a osvětové akce pro veřejnost i školy, 

- spolupracovat na environmentálních programech i programech podpory zdraví především pro děti a mládež.

 

Proto O.S. Pro Srbín vedle přípravy dotačních žádostí a spoluprací s obecním zastupitelstvem také organizuje či spoluorganizuje řadu akcí jak pro veřejnost, tak i pro místní školy. Sdružení spolupracuje také s dalšími spolky, především s o.s. Mukařov-sko a MC Mukařov.

 

Aktuálně realizujeme EVVO projekt pro děti prvních a druhých tříd ZŠ s názvem "PŘÍRODA JE NAŠE II" 

Program je realizován  z grantu Středočeského kraje, pod záštitou náměstka hejtmana PhDr.et Bc. Marka Semeráda, MBA
naším občanským sdružením Pro Srbín ve spolupráci s agenturou Na Perutích a Kynologickým servisem.

Vzdělávací EVVO program je pro 17 zákadních škol a min. 800 dětí v ORP Říčany k udržitelnému rozvoji.

V roce 2015 byl realizován projekt "PŘÍRODA JE NAŠE", který velice úspěšně proběhl v 25 školkách na Říčansku. Projekt měl mimořádný ohlas!
Děkujeme Středočeskému kraji za poskytnutí grantu na jeho realizaci!