Příroda je naše

Vzdělávací EVVO program pro MŠ v ORP Říčany k udržitelnému rozvoji.

Program je realizován BEZPLATNĚ občanským sdružením Pro Srbín ve spolupráci s Kynologickým servisem a Agenturou Na Perutích z grantu Středočeského kraje, pod záštitou náměstka hejtmana PhDr.et Bc. Marka Semeráda, MBA.

Program o přírodě v délce 90 minut je realizován zážitkovou formou s ukázkami živých zvířat a představením výcviku psů, včetně nácviku základních bezpečnostních pravidel chování k psovi.

Děti dostanou pracovní list k tématu.

 

Objednání programu probíhá elektronicky

PROSÍME JIŽ NEOBJEDNÁVEJTE - KAPACITA JE V TUTO CHVÍLI PLNÁ
- 1. vyplněním jména školky a výběr termínu do rezervačního systému on-line https://doodle.com/qksgvts2zkhi5hyy
- 2. zasláním potvrzení o účasti v projektu (formulář v MS Word) na adresu naperutich@gmail.com

Nabízíme vám zaměření programu na jedno ze 4 témat (dle vašeho výběru):

1.    Náš les a jeho obyvatelé

2.    Život ve vodě, voda pro život

3.    Zemědělství, původ potravin a udržitelný rozvoj

4.    Energie a recyklace

 

Více informací Vám rádi poskytneme:

Mgr. Ludmila Třeštíková - organizátor
tel: 774 780 039
koordinator@ricansko.eu
O.S. Pro Srbín


Organizační a technické podmínky zajišťuje:
Pavel Peroutka
tel: 602 276 990
naperutich@gmail.com


SPECIFIKACE TÉMAT:

1.    Náš les a jeho obyvatelé

Rozdělení lesů, seznámení se s nejznámějšími stromy včetně jejich praktické ukázky (dřevo, kůra, listy, jehličí….)
Lesní plody - jaké lesní plody v lese rostou a které z nich sbíráme.
Obyvatelé lesa - povídání o zvířátkách žijících v našich lesích. Hlavně o těch, které tam můžeme zahlédnout, když se budeme dobře dívat a správně chovat. Nahrávky zvuků zvířat.
Ukázka živých zvířat k tématu (kuna lesní, jezevec, paroží…)
Ukázka výcviku psů.
 

2.    Život ve vodě, voda pro život

Rozdělení vody, seznámení s druhy vod (povrchová sladká stojatá i tekoucí, slaná, podzemní - minerální). Vznik, zástupci obyvatelstva (ryby, ptactvo
Voda v každodenním životě - debata o tom kde všude se voda vyskytuje, co všechno je voda a k čemu ji používáme.  Důležitost vody pro veškerý život na Zemi.
Hra k tématu – dle ročního období, věku a počtu dětí.
Ukázka živých zvířat k tématu (kachna, užovka …)
Ukázka výcviku psů.

 

3.    Zemědělství, původ potravin a udržitelný rozvoj

Rostlinná výroba, rozdělení druhů, seznámení co se z čeho dělá, jak získáváme, kde roste (obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce)
Živočišná výroba, na co se chovají (kráva, koza, ovce, králík, husa, drůbež), následné produkty po zpracování
Hra a praktické ukázky výrobků z obou odvětví, rozdělení potravin, přiřazení do skupin
Ukázka živých zvířat k tématu (králík, drůbež, kočka …)
Ukázka výcviku psů.

 

4.    Energie a recyklace

Co je recyklace a jak se nás dotýká v běžném životě.
Třídění odpadu – jak správně třídit - kam jede takový odpad, jeho následné využití. Kam s netříděným odpadem? Jeho další využití.
Co je energie a její základní zdroje.
Hra rozpoznání a třídění základních druhů recyklovatelného odpadu do barevných nádob.
Ukázka živých zvířat k tématu (potkan, …)
Ukázka výcviku psů.