Akce pro veřejnost

 • Den země – ukliďme svět (EVVO program, pracovní brigáda)
 • Vynášení Morany (tradice)
 • Velikonoční sousedské setkání (tradice, EVVO program, dílny pro děti)
 • Pochod pohádkovým lesem (orientační pochod pro nejmenší)
 • Dýňování (tradice, EVVO program)
 • Vánoční jarmark

Akce pro školy a školky / knihovny

 • Čtenářská gramotnost - čtení pro nečtenáře
 • Zdravý životní styl - péče o zdraví
 • Výukové ekologické projekty

Vlastní projekty

 • Projekt "Oživení historického srdce Srbína aneb obnova návsi, zvoničky a památníku padlám"
  Projekt obce Mukařov (žadatel) a místních občanských sdružení Pro Srbín (zpracovatel projektu a odpovědný za realizaci a vyúčtování) a Mukařov-sko (partner projektu). Dotace Programu rozvoje venkova osy IV.Leader, výzva MAS Říčansko, Uchování kulturního dědictví venkova. Cílem bylo vytvořit urbanistickou studii pro obnovu návsi, aby vzniklo místo pro odpočinek, provoz i komunitní život a přitom se nenarušil ráz místa (historie Srbína sahá až ke 12.století). Součástí projektu byla rekonstrukce zvoničky z 19.stol a pomníku padlým z 1.sv.války.

Partnerství v projektech

 • Víceúčelové sportoviště Louňovice (realizátor Sportklub Louňovice)
 • Stezka kameníků (realizátor Mukařov-sko a okolní obce Mukařov, Louňovice, Babice, Svojetice)
 • Naučná stezka Mukařov - Žernovka